Эксоцман
на главную поиск contacts

Swedish Production and Inventory Management Society (PLAN)

Обновлено: 09-12-2010
Тематические разделы:
Год основания
1963
Тип организации
Центры, Профессиональные ассоциации и союзы
Цели и задачи
to promote professionalism and competence of individuals interested in strategies, concepts and operational issues related to the management of production and the flow of material
Руководитель
Stig-Arne Mattsson
Публикации
 • Grunddata för material- och produktionsstyrning
  Stig-Arne Mattsson
  Uppläggning och underhåll av grunddataregister för effektiv material- och produktionsstyrning. 170 sidor.
 • Logistik med fokus på Material och Produktionsstyrning
  Anders Segerstedt
  För universitet och högskolor. Mycket praktisk och verklighetsnära för yrkesverksamma. 186 sid.
 • Logistik i försörjningskedjor
  Stig-Arne Mattsson
  I denna bok behandlas teorier, metoder och praktiska tillämpningar för att åstadkomma effektiva logistiklösningar i försörjningskedjor.
 • Logistikens grunder
  Kenth Lumsden
  Heltäckande introduktion för den tekniska, ekonomiska och teoretiska underbyggnaden av ämnesområdet logistik.
 • Logistik för konkurrenskraft
  G. Persson, H. Virum
  Lämpar sig väl för både undervisning och praktiskt arbete. 4:e utgåvan.
 • Målet (The Goal)
  Eliyahu M. Goldratt
  Succeboken The Goal på svenska! Vägen mot förändring och förbättring. 328 sid.
 • Planeringsmetoder i tillverkande företag
  Patrik Johnsson Stig-Arne Mattsson
  Redovisning av vilka planeringsmetoder som används, hur dessa används och hur nöjda användarna är i tillverkande företag.
 • Produktionsekonomi
  Jan Olhager
  En komplett introduktionsbok till ämnet produktionsekonomi från ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv. 322 sidor.
 • Produktionslogistik 2000
  Redigerad av Patrik Jonsson
  Växjö Universitet
  Alla artiklarna från PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2000.
 • Produktionslogistik 2001
  Redigerad av Ola Hultkrantz, Lars Medbo och Carl Wänström
  Alla artiklarna från PLAN:s Forsknings- och tillämpningskonferens 2001.
 • Produktionslogistik 2002
  Redigerad av Jan Olhager, Fredrik Persson, Erik Selldin och Joakim Wikner
  Artiklar från PLAN:s Forsknings- och tillämpningskonferens i Linköping 27-28 augusti 2002.
 • Produktionslogistikens termer och begrepp
  PLAN Stig-Arne Mattsson
  214 sidor.
 • Produktionslogistiklexikon: Sv/Ty, Ty/Sv
  PLAN Annika Stadler
  Tyskt/Svenskt, Svensk/Tyskt (2000)
 • Produktionlogistik-lexikon sv/eng, eng/sv
  PLAN
  Engelsk/Svensk, Svensk/Engelsk Ny utökad upplaga (1998).
 • Tur är det inte (It's not luck)
  Eliyahu M. Goldratt
  Att tänka i processer och förstå praktisk tillämpning. 235 sid.
 • Öka nyttan av IT!
  Lars Erik Dahlgren, Göran Lundgren, Lars Stigberg
  Endast en tredjedel av IT-investeringarna når den möjliga nyttan. Boken presenterar en modell, med fallstudier, för att nyttovärdera IT-investeringar.


 
 
Домашняя страница
E-mail
Телефон
08-24 12 90
Факс
08-24 12 05
Адрес
Sweden, Stockholm, Plan, Föreningen för Produktionslogistik.
Kansli.: Blekholmsterassen 3, Box 553, 103 31 STOCKHOLM

Ключевые слова

См. также:
Михаил Васильев
Логинфо. 2002.  № 11.
[Статья]
Станислав Владимирович Черемных, Илья Олегович Семенов, Владимир Сергеевич Ручкин
[Книга]
Юрий Иванович Рыжиков
[Книга]
Cengiz Haksever, Roberta S. Russel, Barry Render, Robert G. Murdick
[Книга]
Виктор Иванович Сергеев
[Статья глоссария]